Продвигаемая

Վերապատրաստման դասընթացների ծրագրերը, մոդուլները լրամշակող մասնագիտական խումբ

Продолжить чтение «Վերապատրաստման դասընթացների ծրագրերը, մոդուլները լրամշակող մասնագիտական խումբ»

Продвигаемая

Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման մոդուլ (2022 թ․)

.Ներածություն

1․1 Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը

Ծրագիրի իրականացման համար հատկացվող ժամաքանակը՝ 110 ժամ։

Վերապատրաստման դասընթացները կազմված են 8 բաղադրիչներից, որոնք կկազմակերպվեն 4 բաժնով՝

 1. Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն-10 ժամ, 1 կրեդիտ
 2. Տեղեկատվական և հաղորդակացական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում-20 ժամ, 1 կրեդիտ
 3. Ընդհանուր մասնագիտական զարգացում՝ 45 ժամ,
  1. Տարիքային հոգեբանություն-10 ժամ, 1 կրեդիտ 4 կրեդիտ
  2. Դիրքորոշում և արժեք-10 ժամ, 1 կրեդիտ
  3. Համընդհանուր ներառում-10 ժամ, 1 կրեդիտ
  4. Գնահատում-15 ժամ, 1 կրեդիտ
  5. Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ
 4. Առարկայական բաժին. Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա՝ 30 ժամ, 2 կրեդիտ
Продолжить чтение «Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման մոդուլ (2022 թ․)»
Продвигаемая

Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման դասընթացներ 2022

Աշխատանքների ժամանակացույց

Продолжить чтение «Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման դասընթացներ 2022»

Առարկական բաժին. Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն


Մաթեմատիկա, հարնահաշիվ, երկարաչափություն— 30 ժամ, 2 կրեդիտ
Վերապատրաստվող խումբ՝ մաթեմատիկա դասավանդողներ

Продолжить чтение «Առարկական բաժին. Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն»

 Ընդհանուր մասնագիտական զարգացում. Տարիքային հոգեբանություն

Պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման դասընթաց

Տարիքայի հոգեբանություն — 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Վերապատրաստվողները՝ դասավանդողներ

Продолжить чтение » Ընդհանուր մասնագիտական զարգացում. Տարիքային հոգեբանություն»

Ֆիզկուլտուրա

Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց

Բաղադրիչները՝

1․ Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա — 30 ժամ, 2 կրեդիտ
2․ Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստվողներ՝ ֆիզկուլտուրայի մարզիչներ

Продолжить чтение «Ֆիզկուլտուրա»

Պատմություն

Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց

Բաղադրիչները՝

1․ Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա-30 ժամ, 2 կրեդիտ
2․ Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ /այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում/, 3 կրեդիտ

Ժամաքանակը՝ 35 ժամ
Կրեդիտների քանակը՝ 5

Վերապատրաստվող խումբ՝ պատմություն դասավանդողներ

Продолжить чтение «Պատմություն»

Երաժշտություն

Բաղադրիչները՝

1․ Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա — 30 ժամ, 2 կրեդիտ
2․ Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Ժամաքանակը՝ 35 ժամ

Կրեդիտների քանակը՝ 5

Վերապատրաստվող խումբ՝ երաժշտության դասավանդողներ

Продолжить чтение «Երաժշտություն»

Օտար լեզուներ

Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց

«Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառ

 1. Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա – 30 ժամ, 2 կրեդիտ
 2. Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստվողներ՝ օտար լեզվի դասավանդողներ

Продолжить чтение «Օտար լեզուներ»

Դիրքորոշում և արժեք

Հերթական ատեստավորման համար ուսուցչի վերապատրաստման ծրագիր/մոդուլ

Ընդհանուր մասնագիտական զարգացում. Դիրքորոշում և արժեք

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ,
Կրեդիտների քանակը՝ 1 կրեդիտ

Продолжить чтение «Դիրքորոշում և արժեք»

Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Հերթական ատեստավորման համար ուսուցչի վերապատրաստման մոդուլ Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն բաղադրիչ, 10 ժամ,  1 կրեդիտ

Продолжить чтение «Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն»

«Իմացումի հրճվանք» ծրագիր

Բաղադրիչները՝

1․ Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա — 30 ժամ, 2 կրեդիտ
2․ Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստվող խումբ՝ դասվարներ

Ժամաքանակը՝ 35 ժամ

Կրետիդների քանակը՝ 5

Продолжить чтение ««Իմացումի հրճվանք» ծրագիր»
Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы