Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման դասընթացների ամփոփում

Վերապատրասման դաընթացների սկիզբը՝ օգոստոսի 23, ավարտը՝ հոկտեմբերի 11:

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы