Վերապատրաստման մոդուլ (ամբողջական)

1.Ներածություն 1 Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը Վերապատրաստման դասընթացը կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից՝  Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում՝ 20 ժամ  Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն՝ 9 ժամ  Մասնագիտական զարգացում՝ 81 ժամ  Մասնագիտական զարգացում դասընթացն իր հերթին բաղկացած է երկու բաժնից՝ 3.1 Ընդհանուր մանկավարժական՝ 36 ժամ 

Վերապատրաստման դասընթացներ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության երաշխավորությամբ  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը  օգոստոսի 23-ից իրականացնում է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում: 

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы