Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում

Ծրագիր 20 ժամ (2 կրեդիտ) Վերապատրաստման նպատակները՝ ծանոթացնել տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաներին՝ անընդհատ նորացվող, նոր գործիքները ներառել ուսումնական գործընթացում։   բարձրացնել մանկավարժական աշխատողի՝ մեդիահմտությունները՝ նպաստելով նրա անհատական զարգացմանը, դասընթացի պահանջներից բխող մեդիահմտությունների զարգացմանը, նորացմանը։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы