«Օտար լեզու» ուսումնական բնագավառ

                          տեսական — 1 ժամ, գործնական — 6 ժամ

 • Ուսումնական գործի կազմակերպում բլոգներով

                          տեսական -1 ժամ, գործնական — 6 ժամ

 • Ներառական կրթություն կրթության հատուկ պայմանների կարիքով սովորողի հետ

                          տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ

 • Ուսումնական ճամփորդություն

                          տեսական -1 ժամ, գործնական — 5 ժամ

 • Ճամբարի կազմակերպում

                          տեսական -1 ժամ, գործնական — 5 ժամ

 • Ստուգատես

                          տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ

 • Առարկայական բաղկացուցիչ
 • «Օտար լեզու» հանրակրթական ուսումնական բնագավառի բովանդակությունը ըստ պետական չափորոշչի

Գործնական – 4 ժամ

 • Օտար լեզվի որևէ լեզվական կառուցվածքի ուսուցումը ըստ հեղինակային ծրագրի

Տեսական — 1 ժամ,  գործնական – 4 ժամ

 • Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում
  տեսական — 1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
 • Գնահատում
  տեսական — 1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
 • Ստուգում
  4 ժամ
 • Առարկայական ֆլեշմոբ
  տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
 • Ստուգատես
  տեսական -1 ժամ, գործնական — 4 ժամ
 • Առարկայական նախագիծ՝
  տեսական — 1 ժամ, գործնական — 16 ժամ
 • Ընդհանուր դասընթացը կազմված է՝ տեսական՝ 11, գործնական՝ 66, ստուգման՝ 4 ժամից։ Ընդամենը՝ 81 ժամ։

    Տեսական բնույթի նյութերի ուղղությունները

Տեսական բնույթի նյութերը ուղղված են հեղինակային կրթական ծրագրում գործող կարգերի, հեղինակային ծրագրերի, հանրակրթական պետական չափորոշչի, հեղինակային կրթական ծրագրով ստեղծված կրթական ծրագրերի, ուսումնական նյութերի, ուսումնական նախագծերի ներկայացմանը, գործնական բնույթի աշխատանքների կազմակերպմանը։

Գործնական բնույթ ունեցող աշխատանքների ուղղությունները

 • Հոդվածներ՝ հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների և այլոց փորձից. ուսումնական բլոգում դրանց գրավոր քննարկում-վերլուծությունները
 • Ուսումնական ծրագրի ուսումնասիրություն․ ուսումնական ծրագրի կազմում
 • Ուսումնական նյութերի ուսումնասիրություն․ ուսումնական նյութերի ստեղծում
 • Ուսումնական նախագծերի ուսումնասիրություն, ուսումնական նախագծի կազմում
 • Ստուգատեսի ուսումնասիրություն։ Ստուգատեսի նախագծի կազմում
 • Առարկայական ֆլեշմոբի ուսումնասիրություն։ Առարկայական ֆլեշմոբի կազմում
 • Ուսումնական ճամբարի կազմակերպման փորձի ուսումնասիրություն։ ճամբարային նախագծի կազմում
 • Ուսումնական ճամփորդության փորձի ուսումնասիրություն։ Ուսումնական ճամփորդության նախագծի կազմում
 • Առաջարկված նախագծերի ուսումնասիրություն։ Նախագծի կազմում
 • Համապատասխանեցնել իրենց և իրենց սովորողների բլոգները՝ համապատասխան բլոգներին ներկայացվող պահանջներին
 • Առարկայական նախագծերի ուսումնասիրություն: Առարկայական նախագծի կազմում
 • Ուսումնասիրել հատուկ կարիքով սովորողների հետ աշխատանքի այլոց փորձը, ներկայացնել իրենցը։
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի գնահատման փորձի ուսումնասիրություն: Գնահատման սեփական փորձի ներկայացում
 • Ստուգման ձևերի գործածությունը հեղինակային կրթական ծրագրով: Ստուգման ձևերի սեփական մշակման ներկայացում:

Վերապատրաստման ընթացքում ստեղծված բոլոր նյութերը հրապարակվում են վերապատրաստվող դասավանդողի բլոգում։

 1. «Օտար լեզու» հանրակրթական ուսումնական բնագավառի բովանդակությունը ըստ պետական չափորոշչի

     Գործնական – 4 ժամ

     Հանրակրթության պետական չափորոշիչ

             Առաջադրանքներ

 • Նշեք «օտար լեզու» հանրակրթական ուսումնական բնագավառի  տարրական, հիմնական և միջնակարգ կրթական աստիճանների ծրագրերի շրջանավարտի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները և համեմատեք դրանք հեղինակային կրթական ծրագրով ուսումնառությունն անցած սովորողի վերջնարդյունքների հետ ըստ կրթական երեք աստիճանների:
 • Համեմատե՛ք հեղինակային կրթական ծրագրի ձեր օղակի ուսումնական պլանը չափորոշչում ներկայացված հենքային ուսումնական պլանի հետ։
 • Հեղինակային կրթական ծրագրով սովորողի օտար լեզվի գիտելիքների և կարողությունների գնահատումը համեմատեք չափորոշչում ներկայացված սովորողի արդյունքների գնահատման սկզբունքների հետ։ Նշե՛ք նմանություններն ու առանձնահատկություններ

2.Առարկայական հեղինակային ծրագիր

Տեսական 1 ժամ

անգլերենի ուսուցումը

ռուսերենի ուսուցումը

տարածաշրջանային օտար լեզուներ

 • Ինչպե՞ս կազմել առարկայական հեղինակային ծրագիր։ Հեղինակային ծրագրի բաղկացուցիչները։

Գործնական – 4 ժամ

Առաջադրանքներ

 • Անգլերենի հեղինակային ծրագրերից մեկը գրախոսեք՝ դիտարկումներով, առաջարկություններով:
 • Օգտվելով կրթահամալիրի 2021թ. հեղինակային կրթական ծրագրի բովանդակությունից, հանրակրթության պետական չափորոշիչների առարկայական ծրագրի նկարագրությունից (VI ենթակետ, 16-րդ կետ)՝ կազմել որևէ թեմայի հեղինակային ծրագիր
 • Օտար լեզուների բովանդակության սպառողից՝ բովանդակություն ստեղծող. ուսումնասիրել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կայքի օտարալեզու էջերը՝ դիտարկումներով, առաջարկություններով.

Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն, վրացերեն, թուրքերեն, իսպաներեն, իտալերեն,  

3.Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում

Տեսական — 1 ժամ

Ի՞նչ է ուսումնական նյութը։ Ինչպե՞ս կազմել ուսումնական նյութեր։
Հեղինակային կրթական ծրագրով ստեղծված ուսումնական նյութի օրինակներ.

4․ Ուսումնական գործի կազմակերպումը նախագծերով՝

Տեսական — 1 ժամ

Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ
Ավագ դպրոցում հետազոտական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

Գործնական — 6 ժամ

Առաջադրանք

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները․ Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները․

Առաջադրանքներ

 
Համապատասխանեցրեք ձեր և ձեև սովորողների բլոգները՝ բլոգներին ներկայացվող պահանջներին

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

6․ Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ

Տեսական -1 ժամ

Կրթահամալիրի դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Գործնական — 4 ժամ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

7․ Ուսումնական ճամփորդություն

Տեսական -1 ժամ

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ
Գործնական — 5 ժամ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

9․ Առարկայական ֆլեշմոբ

Տեսական -1 ժամ

Ամենամսյա ֆլեշմոբներ անգլերենից, ռուսերենից

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

Կազմեք անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքներ

10. Ստուգատես

Տեսական -1 ժամ
Ստուգատեսի` որպես ուսումնական գործունեության կազմակերպման

Գործնական — 4 ժամ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

Ընթերցողական, լեզվաբանական, թարգմանական ստուգատեսի նախագիծ և աշխատակարգ կազմել։


11․ Առարկայական նախագիծ

Տեսական — 1 ժամ

Գործնական — 16 ժամ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հրապարակումները․

12., Գնահատում՝

Տեսական — 1 ժամ

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքները /Հանրակրթության պետական չափորոշիչ/
Գնահատումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում
Ուսումնական աշխատանքի գնահատման կարգ

Գործնական — 4 ժամ

Առաջադրանքներ

Գրավոր քննարկեք-վերլուծեք հոդվածները.

Ներկայացրեք գնահատման ձեր համակարգը։

Ստուգում՝ 4 ժամ

Իրականացվում է ինքնաստուգում՝ ըստ վերապատրատվողի կազմած ձևաթղթի

Բոլոր աշխատանքերը ներկայացվում են վերապատրաստվողի ուսումնական բլոգում՝ վերապատրաստում բաժնում։

Վերապատրաստումը նախատեսվում է անց կացնել առկա, առցանց, հեռավար գործունեության համադրումով:

Կազմեց Յուրա Գանջալյանը

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы
%d такие блоггеры, как: